Alles over vrijmetselarij en genootschappen: geschiedenis, reviews, weblinks.

dinsdag 24 januari 2012

vrijmetselarij in cijfers voor en na de Tweede Wereldoorlog

Enkele posts geleden had ik het over het aantal vrijmetselaars en blauwe loges onder de zes grote koepels van vandaag. Laten we nu nog wat verder terug in de tijd gaan. Op basis van die cijfers kan de hedendaagse aangroei van de Belgische vrijmetselarij enkel maar spectaculair worden genoemd. Vlak vóór de Tweede Wereldoorlog waren er onder het GOB 4.600 broeders; onmiddellijk na de Bevrijding sloten zich daarvan slechts 2.500 opnieuw aan - de werking van de vrijmetselarij werd door de bezetter onmogelijk gemaakt, tal van vrijmetselaars werden naar de kampen gestuurd of omgebracht en de schade die opzettelijk of door het oorlogsgeweld aan de tempels werd toegebracht was aanzienlijk. In 1945, met de oorlog definitief afgelopen, klokte het GOB af op 3.350 leden. Het GOB telde 30 werkplaatsen, DH - alle andere koepels ontstaan later - had er 10. 
Even een tabel erbij halen met alle GOB-loges erin:


Nr.
Loge
Oosten
Stichting
Taal
1940
1944
1945
1
La Parfaite Union
Bergen
1721
Fr
181
106
145
2
La Bonne Amitié
Namen
1770
Fr
135
70
108
3
La Parfaite Intelligence et L’Etoile réunis
Luik
1775
Fr
436
264
340
4
Les Vrais Amis de l’Union et du Progrès réunis
Brussel
1798
Fr
485
100
297
5
Les Amis Philanthropes
Brussel
1798
Fr
317
145
180
6
Les Amis Philanthropes 2
Brussel
1894
Fr
420
228
280
7
Les Amis Philanthropes 3
Brussel
1911
Fr
236
122
159
8
Les Amis du Commerce et La Persévérance réunis
Antwerpen
1804
Fr
202
106
160
9
La Constance
Leuven
1808
Fr
40
27
21
10
Les Elèves de Thémis
Antwerpen
1808
Nl
128
68
91
11
Les Amis de la Parfaite Intelligence
Hoei
1809
Fr
61
41
50
12
Les Philadelphes
Verviers
1809
Fr
79
44
42
13
Le Septentrion
Gent
1811
Fr
239
185
208
14
La Liberté
Gent
1866
Fr
213
131
184
15
L’Indivisible
Spa
1868
Fr
25
17
26
16
Le Travail
Verviers
1869
Fr
145
70
82
17
La Charité
Charleroi
1879
Fr
201
105
159
18
La Flandre
Brugge
1881
Nl
90
50
68
19
Marnix van Sint Aldegonde
Antwerpen
1889
Nl
184
106
144
20
Les Frères réunis
Doornik
1906
Fr
99
43
78
21
L’Amitié
Kortrijk
1906
Fr
81
54
57
22
L’Ere nouvelle
Léopoldville
1909
Fr
48
25
38
23
Action et Solidarité
Brussel
1924
Fr
104
50
74
24
Promethée
Brussel
1928
Fr
99
75
94
25
Hiram
Luik
1930
Fr
130
96
110
26
Balder
Brussel
1932
Nl
62
41
52
27
Trois Niveaux
Oostende
1933
Fr
19
10
13
28
Union et Charité
La Louvière
1934
Fr
61
45
50
29
De Zwijger
Gent
1935
Nl
57
42
58
30
Simon Stevin
Brugge
1939
Nl
30
16
20

Totaal4594
2457
3350Opmerkingen: 

  • Les Philadelphes en Le Travail, allebei uit Verviers, zullen in 1947 fusioneren tot Les Philadelphes et Le Travail réunis, onder het nummer 12. Zodoende zullen alle andere loges lager op de ladder een nummer inleveren. 
  • Les Amis Philanthropes N°2 is momenteel in slaap - op non-actief dus.
  • De Congolese werkplaats L'Ere nouvelle is eveneens niet meer actief.
  • La Parfaite Intelligence et l'Etoile réunis - in het jargon: de PIER - zal in 1959 stichtend lid zijn van de Grootloge van België. In 1970 koppelde zij zich los van de GLB om in 1974 opnieuw in het GOB te worden opgenomen.
  • La Constance, Le Septentrion en de helft van De Zwijger vormen verder de kern van de GLB bij haar oprichting in 1959; La Liberté, Marnix van Sint Aldegonde en Simon Stevin gaan in 1960 over naar deze nieuwe obediëntie, en eigenlijk is dan ook de officiële aansluiting van De Zwijger-GLB. 
  • La Constance, Le Septentrion en La Liberté zijn vandaag, onder de GLB, nog steeds Franstalig; L'Amitié ging over naar het Nederlands als voertaal in 1971 en Trois Niveaux is tweetalig. 
  • In Brussel is Balder tot 1968 de enige Nederlandstalige werkplaats: dan komt Branding erbij. Samen met De Vier Ghecroonden - in 1980 ontstaan op initiatief van Balder, Branding en het Aalsterse Ontwaken - vormen deze drie vandaag de enige Nederlandstalige loges in Brussel onder het GOB. 
  • Twee loges kregen een lichte naamswijziging: de werkplaatsen uit Namen en La Louvière heten voluit La Bonne Amitié-François Bovesse en Union et Charité-Georges Pirson, genoemd naar hooggeplaatste vrijmetselaars, slachtoffer van de bezetting. 
Tot aan de Tweede Wereldoorlog bestaat het gemengde DH uit deze werkplaatsen:
45. Egalité, Brussel, opgericht in 1912.
852. Vérité, Brussel, opgericht onder de Grande Loge mixte de France in 1923 maar onder DH gebracht in 1927.
887. Sagesse, Brussel, opgericht in 1927.
888. Latomia, Brussel, opgericht in 1927.
889. Sincérité, Brussel, opgericht in 1927. Vormt samen met de in 1929 opgerichte La Paix in 1933 werkplaats 942 Sincérité et La Paix réunis.
908. Tolérance, Luik, opgericht in 1929.
921. Aurore, Brugge, opgericht in 1930.
944. Persévérance, Doornik, opgericht 1933-1939. Is hieropgestart in 1977 als Germaine Devalet - Persévérance nouvelle.
948. Gaston Vandermeeren, Gent, opgericht in 1933 en de eerste Nederlandstalige DH-werkplaats in België. 
In 1928 wordt trouwens ook de Belgische Federatie van Le Droit Humain als volwaardige koepel opgericht. Tot dan toe vielen de loges onder het gezag van Parijs. Tot vandaag zorgt de hoofdzetel van DH in de Franse hoofdstad voor de conformiteit van alle DH-werkplaatsen ter wereld. Dat verklaart ook waarom de nummering internationaal doorloopt. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten