Alles over vrijmetselarij en genootschappen: geschiedenis, reviews, weblinks.

maandag 9 januari 2012

Odd Fellows

Nu en dan krijg ik de vraag wat nu het verschil is tussen vrijmetselaars en odd fellows, die eveneens een besloten genootschap vormen, en waarbij ook sprake is van loges. Er zijn wel een aantal punten van overeenkomst, zeker wat ritualen, inwijdingen en symbolen betreft. Maar er zijn voldoende verschillen zodat je gerust kan stellen dat vrijmetselaarsloges en deze van odd fellows naast elkaar bestaan. Je zou hetzelfde vergelijk ook kunnen maken met de hedendaagse rozenkruisers, die ook zo goed als niets met de vrijmetselaars van vandaag te maken hebben. Ook wat de oorsprong van de odd fellows betreft zijn er tal van mythes te noteren; aannemelijk is dat haar geschiedenis pas echt in de eerste helft van de 18e eeuw in Engeland - ook daar is opnieuw een parallel met de vrijmetselaars te trekken. Eigenlijk beginnen ze pas in de 19e eeuw mee te tellen. Maar meer nog zou je de odd fellowloges als een soort van serviceclubs kunnen beschouwen, die evenwel de nadruk leggen op liefdadigheid, meer nog dan de maçonnieke loges dat deden. De website van de Antwerpse Belgia- en Aurora-loges geeft een vrij duidelijke uitleg over wat en waarom van dit genootschap. Interessant is wel dat in het historisch overzicht een aantal onwaarheden over de maçonnieke geschiedenis - zoals de evolutie van operatief naar speculatief - als onweerlegbaar wordt beschouwd. Ook de bewering op deze webpagina dat de eerste 4 vrijmetselaarsloges anno 1717 nog deels operatief waren is onjuist: geen enkel lid had ten tijde van de stichting van de Grandlodge of London and Westminster ooit een truweel in beroepsverband ter hand genomen. 
Hoe dan ook: de symboliek van de odd fellows is bijzonder boeiend en enige verwarring met deze van de vrijmetselaars is zeker niet uit te sluiten. Maar waar de vrijmetselarij verwijst naar Wijsheid, Kracht en Schoonheid heeft het oddfellowsgenootschap het over Vriendschap, Liefde en Waarheid. 
Het Liberaal Archief bezit het archief van de nu 100-jarige Belgia-loge; door Dara De Bruyn werd onlangs een historiek ervan samengebracht. Meer info op de website

Geen opmerkingen:

Een reactie posten