Alles over vrijmetselarij en genootschappen: geschiedenis, reviews, weblinks.

dinsdag 24 januari 2012

Sarkozy en de Franse vrijmetselarij

Sarkozy en Bauer
Enkele posts geleden had ik het al over de naderende Franse presidentsverkiezingen, en het initiatief van het Grootoosten van Frankrijk (GODF) om via blanke zittingen de kandidaten voor het hoogste ambt van de Republiek het woord te geven. Nicolas Sarkozy is voor alle duidelijkheid geen vrijmetselaar, maar heeft wel nauwe banden met Alain Bauer, voormalig Grootmeester van het GODF. Sinds november 2011 is deze laatste trouwens benoemd tot adviseur van de president op het vlak van binnenlandse veiligheid en terrorismebestrijding. Dat is nog eens wat anders dan prins Laurent en Rik Van Aerschot!
De zittende president van de Republiek heeft zo zijn eigen strategie in dat register. Zo nodigde hij vanavond het Institut Maçonnique de France op het Elysée uit; de meeting bestond uit niet trouwens niet veel meer dan een speech van Sarkozy. Dit IMF (de correcte afkorting trouwens; helaas doet dit letterwoord teveel aan een andere Fransman denken - ook geen vrijmetselaar overigens) mocht 80 afgevaardigden aanduiden. Interessant is dat de voorzitter van het IMF professor Roger Dachez is, een veelgeziene gast op tal van academische bijeenkomsten en een uitstekend spreker. Het IMF, een tiental jaar geleden opgericht om de culturele  en ideologische waarden van de vrijmetselarij aan het grote publiek kenbaar te maken, vertegenwoordigt 9 Franse obediënties. Het stelt bijgevolg niet het volledige plaatje voor, dat een kleine 30 koepels telt. Het IMF telt naast de Franse evenknie van de gelijknamige Belgische koepels - Grootoosten, Grootloge, Vrouwengrootloge, DH - de Grande Loge féminine de Memphis-Misraïm, de Grande Loge mixte universelle, de Grande Loge mixte de France, de Grande Loge traditionelle et symbolique Opéra en de Loge nationale française (niet te verwarren met de voormalige reguliere Grande Loge nationale française). Wat die laatste betreft: om toch maar reguliere vrijmetselaars op het Elysée te laten aandraven zou Dachez advies van de UGLE hebben ingewonnen. Met andere woorden: zowat iedereen behalve GLNF-Grootmeester Stifani was welkom. Zijn collega van het GODF Guy Arcizet daarentegen stuurde bewust zijn kat. Enigszins om de neutraliteit van het GODF ten aanzien van de presidentiële kiescampagne te onderstrepen - alle tegenkandidaten van Sarkozy behalve Le Pen komen immers hun programma toelichten in de rue Cadet - maar ook omwille van Sarkozy's desinteresse voor de vrijmetselarij in de voorbije jaren. Is het daarom toeval dat net in het jaar van de verkiezingen wel de grote poort van de presidentiële woning werd opengesteld? Een voormalige GODF-Grootmeester, Jacques Lafouge, kreeg zijn uitnodiging voor de presidentiële meeting pas een dagje eerder. Niet alleen voelde de geadresseerde zich enigszins op de grootmeesterlijke teen getrapt, maar weigerde hij Sarkozy te ontmoeten omwille van diens vermeende lakse houding ten aanzien van de cultusbeleving. Anders gezegd: Sarkozy verdedigde als president onvoldoende de lekenwaarden van de Republiek. Een open brief van Lafouge werd meteen op het net geslingerd. Geen opmerkingen:

Een reactie posten