Alles over vrijmetselarij en genootschappen: geschiedenis, reviews, weblinks.

woensdag 25 januari 2012

Grootoosten van Frankrijk en vrouwen

link 
Het Grootoosten van Frankrijk (GODF) is de grootste Franse obediëntie met meer dan 47.000 leden. Je kan moeilijk zeggen dat zij, in tegenstelling tot het Grootoosten van België, zich politiek afzijdig houdt: zo trokken de Grootofficieren in 1996 de straat op om te protesteren tegen het pausbezoek aan Frankrijk. 
De koepel staat vandaag op de drempel van een nieuw tijdperk. Enkele jaren geleden kwam de afschaffing van haar exclusief mannelijk lidmaatschap meermaals op de agenda te staan. Het incident met Olivia Chaumont is nog niet zo heel lang geleden. Vijf jaar geleden heette Olivia nog Olivier, een transseksueel die in 1992 in een GODF-loge was ingewijd. Toen deze in 2007 zijn geslachtsoperatie aankondigde adviseerde het GODF dat hij zich voortaan - als vrouw - zou aansluiten bij een vrouwen- of gemengde koepel. Chaumont weigerde dit; uiteindelijk stemde de Conseil de l'Orde - het Hoofdbestuur van het GODF - ermee in dat, gezien de uitzonderlijke situatie, de volwaardige aanwezigheid van een vrouw op de kolommen toe te laten. Het precedent was echter gesteld. Bepaalde loges gingen zo ver om op eigen houtje vrouwen in te wijden; die werden daarvoor echter niet gesanctioneerd. In het ergste geval zouden deze loges immers uit de obediëntie worden gezet. Net zoals in het Grootoosten van België was het al toegestaan dat vrouwelijke vrijmetselaars van bijvoorbeeld de Franse Vrouwengrootloge tijdens bepaalde zittingen 'op bezoek' mochten komen, maar in september 2010 bepaalde de algemene vergadering - het Convent - met 51% van de stemmen pro dat iedereen, ongeacht het geslacht, zich als kandidaat-vrijmetselaar bij het GODF mocht aanmelden. De toespraak van Chaumont op dit Convent beschouwen sommigen als cruciaal. Anderzijds werd de vermelding van de exclusieve mannelijkheid in de statuten van de koepel niet aangepast. De vraag blijft dus open of het GODF vandaag een mannelijke of gemengde obediëntie is. Hoe dan ook worden vrouwen nu ingewijd: de dochter van wijlen professor Charles Porset bijvoorbeeld werd in november 2010 in een - tot dan toe - mannelijke GODF-werkplaats in Bordeaux geïnitieerd. 
Kersvers Grootmeester Guy Arcizet, op hetzelfde Convent verkozen, werd in Le Monde van 3 oktober 2010 geïnterviewd en waarin hij, niet echt verrassend, een lans breekt voor inwijdingen van vrouwen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten