Alles over vrijmetselarij en genootschappen: geschiedenis, reviews, weblinks.

maandag 28 september 2015

opendeur La Constante Fidelité

Hoogst uitzonderlijk keer ik even terug op mijn zelf opgelegd stilzwijgen om de volgende aankondiging te verspreiden: 


maandag 1 juni 2015

Het licht dooft

Het aantal berichten dat ik de afgelopen tijd op de blog heb gepubliceerd wordt steeds minder. Dat heeft voor een stuk met tijdsgebrek te maken: alle beschikbare vrije momenten gaan nu richting schrijven van nieuwe boeken en artikels. Maar misschien is de swung zo een beetje eruit. Na een aantal jaren bloggen wordt het misschien tijd voor iets anders. Kleine aankondigingen gebeuren al enige tijd via twitter, en alleen als het echt de moeite is wil ik nog wel eens een nieuwe blogpost opstellen. De rest is stilte. 

dinsdag 5 mei 2015

Vrijmetselaars en justitie

In Knack van 15 april 2015 verscheen een uitvoerig interview van Han Renard met journalist Philippe Engels over zijn boek Mensognes d'état. Op een bepaald ogenblik gaat het over de connectie tussen vrijmetselaars en magistratuur. Dit is een heel interessant gegeven, waar tot dus ver niet echt veel over is gepubliceerd, laat staan onderzocht. Het artikel is boeiend genoeg om hier zo goed als volledig over te nemen. Copyright ligt uiteraard bij Roularta Media Group. Onafhankelijk onderzoeksjournalist Philippe Engels, bekroond met verschillende journalistieke prijzen, maakt in zijn boek een inventaris van een reeks geruchtmakende gerechtelijke onderzoeken die hij al 25 jaar lang op de voet volgt. Van het nog steeds lopende onderzoek naar de bende van Nijvel, tot grote fraudezaken en de politiek-finan-ciële corruptieschandalen in Charleroi. Rode draad doorheen het boek: slechts zelden worden grote en ingewikkelde gerechtelijke onderzoeken succesvol afgerond en komt het ook echt tot een proces.
'Terwijl er toch massa's energie en jarenlang werk in die onderzoeken wordt gestopt', zegt Philippe Engels, op een zonnig terras in de Waalse studentenstad Louvain-la-Neuve. Een combinatie van onkunde, onmacht en onwil zorgt ervoor dat heel wat gerechtelijke onderzoeken uiteindelijk wegzakken in juridisch drijfzand en kopje-onder gaan.Dat gebeurde met het onderzoek naar de illegale subsidiestromen van de Waalse regering richting lagekostenmaatschappij Ryanair.Ook in het onderzoek naar de schandalen in Charleroi, die losbarstten in 2005 en toenmalig Waals minister-president Jean-Claude Van Cauwenberghe (PS) en het volledige stadsbestuur van Charleroi tot ontslag dwongen, blijven de hoofdverdachten uiteindelijk grotendeels buiten schot.
'Ik heb die affaires van dichtbij gevolgd', vertelt Engels, die als journalist aan de basis lag van menige scoop over de wijdverbreide corruptie in Charleroi. 'Aan de ene kant had je de kleine mededaders die in de gemeentekas graaiden, smeergeld vroegen in ruil voor vergunningen en zichzelf allerlei voordelen toekenden, zoals ex-schepen Claude Despiegeleer (PS) en zijn verwarmingsketel in zijn buitenverblijf in Carcassonne. Aan de andere kant had je de affairistes , een handjevol politici, zakenmensen en bedrijfsrevisoren zonder scrupules, die heel het maatschappelijke leven in Charleroi organiseerden en alles onder elkaar regelden, of het nu ging om de opening van een winkelcentrum, de bouw van een ziekenhuis of de ontwikkeling van een stadion.'
Tien jaar later, verzucht Engels, lopen die 'affairisten' nog steeds vrij rond of worden ze op geheel willekeurige wijze door justitie behandeld. 'De een wordt niet vervolgd. De ander komt weg met een schikking.' Dat laatste is het geval voor zakenman Robert Wagner, bijgenaamd de kleine Albert Frère en een persoonlijke vriend van Jean-Claude Van Cauwenberghe. In eerste aanleg werd
Wagner veroordeeld voor fraude en valsheid in geschrifte, maar hij kocht zijn onschuld af met een schikking van 3 miljoen euro. 'Van Cau, de spin in het web, zal binnenkort dan toch voor de rechter moeten verschijnen,' vertelt Engels, 'maar in kleinere dossiers, omdat men zijn dossier, volgens de aloude salamitechniek, in plakjes heeft opgedeeld.'
Dat Van Cau lange tijd buiten schot bleef, is niet alleen de schuld van de trage en inefficiënte werking van justitie. In 2014, negen jaar na het begin van de affaires, moest het Waals Parlement zich uitspreken over de doorverwijzing van de gevallen keizer van Charleroi naar de correctionele rechtbank. 'PS en MR hebben daar toen een stokje voor gestoken, zogenaamd omdat het dossier te
licht woog. Ik vind het erg dit te moeten zeggen, want ik heb veel respect voor de politiek, maar het is een duidelijk geval van ons kent ons.' Engels zelf werkte drie jaar lang als parlementair medewerker voor de Franstalige groenen van Ecolo rond het thema van goed bestuur.
Een verbijsterend hoofdstuk in het boek gaat over de onderzoeken naar corruptie bij vertrouwelingen van gewezen premier en huidig PS-voorzitter Elio Di Rupo in Bergen. Onderzoeken die in 2011 om politieke redenen werden gesaboteerd, aldus Engels. 'Men heeft toen de 34 uitstekende speurders van de onderzoekscel Polfin - die in 2009 in het leven was geroepen om de politiek-financiële corruptie in Charleroi helemaal uit te spitten - via een complot proberen te destabiliseren. Want hun speurwerk dreigde ook mensen uit de directe entourage van Elio Di Rupo in opspraak te brengen', vertelt Engels. Onder die vertrouwelingen onder meer Pierre Urbain (PS), de gemeentesecretaris van Bergen, die verdacht wordt van deelname aan een criminele organisatie, misbruik van vertrouwen en inbreuken op de bankwetgeving. Hij zou zich via risicovolle investeringen in verboden piramidespelen voor het karretje van een Mexicaans drugskartel hebben laten spannen. Verder ook de machtige voorzitter van een groot intergemeentelijk bedrijf en de wereldberoemde regisseur Franco Dragone, een goede vriend van Elio Di Rupo.
Dragone wordt verdacht van grootschalige belasting- en subsidiefraude. En dan is er Edmée De Groeve, gewezen bestuurster namens de PS bij de NMBS en de Nationale Loterij en voormalige topvrouw van de luchthaven van Charleroi. In die functie volgde ze de eerder genoemde en eveneens wegens corruptie in opspraak gekomen Robert Wagner op. Een ander corruptieonderzoek, waarin
naast De Groeve ook Didier Bellens, de gewezen ceo van Belgacom, een hoofdrol speelt, loopt nog.
In 2013 werd De Groeve in het luchthavendossier dan toch veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden wegens fraude (niet-traceerbare uitgaven met de bedrijfskredietkaart ter waarde van 30.000 euro) en valsheid in geschrifte. Maar onlangs heeft Edmée De Groeve in die zaak een schikking getroffen met het gerecht. De hoogte van de afkoopsom is onbekend. 'De Groeve heeft zichzelf op die manier van elke strafrechtelijke schuld weten vrij te pleiten', aldus Engels.
De speurders die deze gevoelige zaken aan het licht brachten, werden in 2011 op non-actief gesteld. Ze werden immers zelf het doelwit van een strafonderzoek. 'Vanwege een bagatel', zegt Philippe Engels. 'Het ging om restaurant- en verplaatsingskosten die via een verkeerd formulier waren ingediend. Een onbeduidend administratief probleem, dat vervolgens door rechercheurs en magistraten met een duidelijk PS-stempel is omgevormd tot een disciplinaire zaak en zelfs tot een strafonderzoek. Toen de hele zaak uiteindelijk in de openbaarheid kwam, bleek al snel dat er helemaal niets in het dossier van die politieagenten zat, maar toen was de onderzoekscel al ontmanteld.' Verschillende speurders zijn naderhand ziek of depressief geworden.
Waarom moest de speurders een halt worden toegeroepen? 'Het heeft er alle schijn van dat men Elio Di Rupo, die niet rechtstreeks bij de feiten was betrokken maar er wel door beschadigd dreigde te worden, wilde beschermen', aldus Engels. 'Di Rupo was in 2011 premier geworden na 541 dagen politieke crisis. In Franstalig België werd hij gezien als de redder van het vaderland, de laatste dam tegen de separatisten van de N-VA. Ik heb getuigenissen van magistraten en hoge politiefunctionarissen over een geheime vergadering in Brussel in verband met de Bergense dossiers, waar de strekking duidelijk was: we mogen de premier niet in gevaar brengen. Het lijkt er dus sterk op dat in het hart van de staat een complot op poten is gezet om de speurders van Jumet in diskrediet te brengen en hun werkzaamheden te dwarsbomen.'
Engels wijst in zijn boek ook op de invloed van de vrijmetselarij in Henegouwen. Magistraten, advocaten en politiemensen zitten niet zelden in dezelfde loge als verdachten en veroordeelde daders. Bij gemeentesecretaris Pierre Urbain werd een gedetailleerd organogram teruggevonden met namen van magistraten, politiemensen, zakenlui, ambtenaren en politici uit de loge waar hij lid van
was, en die via een ingewikkeld schema van pijlen en doorverwijzingen met elkaar verbonden waren. Elio Di Rupo, die ook in het schema voorkwam, vertelde Philippe Engels desgevraagd dat het om een communicatieketen ging waarmee vrijmetselaars elkaar snel op de hoogte kunnen brengen, bijvoorbeeld in geval van een overlijden. Engels, en met hem ook heel wat rechters en politiemensen in Henegouwen die anoniem over hun onbehagen getuigen, geloven dat het daar niet altijd bij bleef.
'De invloed van de loge op de rechtsgang in Henegouwen had in het verleden veel meer aandacht moeten krijgen. De minister van Justitie had al veel langer zijn of haar positief injunctierecht moeten gebruiken om orde op zaken te stellen', meent Engels, die wel erkent dat de invloed van de loge de voorbije jaren is afgenomen.
Volgens Tranparancy International, een internationale organisatie die corruptie in kaart brengt, presteert België even slecht in de strijd tegen corruptie als Rusland en Mexico. De politieke wil ontbreekt om fraude en corruptie krachtdadig aan te pakken, en justitie heeft te kampen met een chronisch gebrek aan middelen. 'Daar kun je niet naast kijken,' zegt Engels, 'maar los daarvan is onze justitie ook gewoon slecht georganiseerd. Er is een groot tekort aan magistraten die voldoende financieel en fiscaal onderlegd zijn om complexe fraude- en corruptiezaken te behandelen, waardoor die zaken steeds maar uitgesteld worden. Maar daar had men binnen het gerecht al lang een mouw aan kunnen passen, door meer financiële magistraten op te leiden.'
Witteboordencriminelen kunnen zich vaak de beste advocaten veroorloven, die de advocaten van de staat te slim af zijn. 'Speurders leveren doorgaans snel en goed werk in financiële en fiscale dossiers, die ze in een paar jaar afronden. Maar dan beginnen de moeilijkheden. De advocaten van de verdediging maken er een procedureslag van, stellen de onafhankelijkheid van de onderzoeksrechter ter discussie, vragen aanvullende onderzoeksdaden, proberen kortom zo veel mogelijk tijd te winnen, en uiteindelijk verkiest justitie zelf vaak een schikking, om te redden wat er nog te redden valt, maar waardoor fraudeurs vrijuit gaan', vervolgt Philippe Engels.
Als het toch tot een vonnis komt, worden vaak lichte straffen uitgesproken, ook als de feiten bewezen zijn, omdat de redelijke termijn voor een proces is verstreken. 'Ik heb veel van zulke vonnissen gehoord in fraudezaken. De schuld is bewezen, de feiten zijn zwaarwegend, maar inmiddels te oud, en dus wordt een milde straf uitgesproken. De bekende bankier Alfred Bouckaert, die moest
aftreden als voorzitter van Belfius omdat hij betrokken bleek in een zaak uit eind jaren 1980, moet over enkele weken voor de rechter verschijnen. Voor feiten van 25 jaar geleden!'
Philippe Engels bracht onlangs in Le Soir Magazine de zaak-Kubla aan het licht. De gewezen MR-burgemeester van Waterloo wordt ervan verdacht dat hij in opdracht van staalbedrijf Duferco hooggeplaatste Congolese functionarissen en politici probeerde om te kopen. Maar de kans dat ook Kubla op zijn minst gedeeltelijk de dans zal ontspringen, is reëel.
'Een proces in eerste aanleg krijgen we op z'n vroegst over een jaar of vijf. Er komt vast een rogatoire commissie in Congo, om daar getuigen te verhoren, speurders moeten ingewikkelde financiële circuits via belastingparadijzen als Malta, Luxemburg en Zwitserland in kaart brengen. Dat vergt tijd. Een uitspraak in beroep volgt allicht drie jaar later. Dat betekent dat in pakweg 2023 een rechter zal moeten oordelen over feiten die teruggaan tot 2009. Daarvan kun je de afloop nu al voorspellen', denkt Philippe Engels somber.
Het veelkoppige monster van de witteboordencriminaliteit, bedreven door nette dames en heren op hoge posities, lijkt op het eerste gezicht minder schadelijk voor de samenleving dan zogenaamde ordinaire criminaliteit. De schade is collectief, hooguit financieel en vaak moeilijk te becijferen. Maar vergeten wordt dat achter die belastingfraude vaak drugshandel, mensenhandel en georganiseerde misdaad schuilgaan. Het feit dat fraudeurs en financiële oplichters makkelijk vrijuit gaan of met een milde straf wegkomen, tast ook het rechtvaardigheidsgevoel in de samenleving aan. 'Justitie is failliet, hoor je nu vaak', besluit Philippe Engels. 'Ik ben het daarmee eens. Maar ik bedoel dat niet op de eerste plaats in geldelijke zin. Justitie is vooral moreel failliet.'

maandag 27 april 2015

Masonica 2015: terugblik

Masonica 2015 zit erop en felicitaties zijn op zijn plaats voor de organisatie door onder meer Jiri Pragman. Voor een meer gedetailleerd verslag (o.a. wat bezoekersaantallen betreft) is het nog even wachten. Tot het zover is alvast enkele sfeerbeelden. Zie ook de reportage op de RTBF.
Ondergetekende ging in de Middentempel in gesprek met Paul De Keulenaer, over vrijmetselarij in Vlaanderen in het algemeen, en De Paradox van Vrijmetselarij in het bijzonder. Christa Debeck zorgde voor de foto's. 


vrijdag 17 april 2015

TV Brussel

Uw dienaar gisterenavond op TV Brussel: over de Vrije Universiteit Brussel en vrijmetselarij - met hun overeenkomsten en vooral verschillen. 

donderdag 16 april 2015

... en verder

copyright Karl/Knack
Trouwens, in Knack 16 van 15 april 2015 geeft de satirische laatste pagina van Joël De Ceulaer ('Lastpost') een fictief statement van 'drie vrijmetselaars' weer. Let daarbij vooral op de afbeelding, waarbij een bh-bandje uit het Boek der Heilige Wet komt piepen. Ook één van De Ceulaers voorgangers op de laatste bladzijde van Knack, Koen Meulenaere, gaat in zijn rubriek Kaaiman, in De Tijd van 14 april, in op de zaak-Elias. Alleen jammer dat er bij Meulenaere niet echt meer van satire sprake is maar eerder van een half scheldschrift. 'Dat de VUB geen universiteit is in de conventionele zin, een centrum waar wetenschap wordt beoefend en onderwezen, maar een afgebladderde werkplaats van het Grootoosten van België, was bekend. Logebroeders zingen dezer dagen wel op de eerste rij van de kathedraal vuurvol psalmen voor een overleden koninklijke pilaarbijtster, maar dat hun clowneske genootschap nog altijd bestaat bleek vorige week heel duidelijk.' Terwijl De Ceulaer niet echt grappig is - er was meer uit het gegeven te halen - gaat Meulenaere eerder richting platitude. En dat terwijl hij vroeger echt wel gevat uit de hoek kon komen - ook wanneer het om vrijmetselarij ging. 

woensdag 15 april 2015

Steve Stevaert, VUB, Geert Noels... Waar te beginnen?

De afgelopen twee weken zijn op zijn minst gedenkwaardig te noemen. Ik wil mij alvast niet uitlaten over Steve Stevaert. Daarvoor zijn er andere fora. Ook wil ik geen enkel persoonlijk oordeel over hem hier uiten, dat hou ik liefst voor mijzelf. 
Laten we even samenvatten. Rond het middaguur van donderdag 2 april komt via twitter en de krantensites de boodschap binnen dat Minister van Staat en voormalig sp.a-voorzitter, Hasselts burgemeester en Limburgs gouverneur vermist is. Enkele uren later wordt het lichaam gevonden in het Albertkanaal. De omstandigheden van zijn overlijden zijn zowel dramatisch als intriest. Ongeveer 24 uur later verschijnt er op twitter een foto van een facebookpost van Willem Elias. In die post, onmiskenbaar geschreven in een emotionele opwelling, verdedigt Elias zijn vriend Stevaert. In de uren vóór zijn wanhoopsdaad werd immers bekend dat deze was doorverwezen naar de correctionele rechtbank, wegens zijn betrokkenheid in een verkrachtingszaak. Ik wil het hier niet hebben over schuld of onschuld, daarvoor dient deze uitzetting van mij niet. Het is wel van belang dat de aanklacht drie jaar naar de feiten gebeurde. Het was vooral rond dit feit dat Willem Elias bijzonder ongepast en eigenlijk ontoelaatbaar reageerde. 
Voor wie Willem Elias (nog) niet zou kennen: hij is vandaag decaan aan de Faculteit Psychologie en Opvoedkunde aan de Vrije Universiteit Brussel, voorzitter van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten, agoog en onmiskenbaar de grootste specialist van wat we 'vrijzinnige' kunst zouden kunnen noemen. 
De bewust tweet met de afbeelding verspreidde zich razendsnel, in die mate dat de Vrije Universiteit Brussel vrij snel reageerde: een persoonlijke mening weerspiegelde niet de mening van de universiteit. Maar hiermee was de zaak zeker niet afgehandeld. Vrijdagavond 3 april volgde een formele reactie van VUB-rector Paul De Knop. 


Een overzicht van alle mogelijke reacties en opiniestukken kan trouwens via deze link worden bekeken. 
Na het paasweekend kwam de maçonnieke link in de aandacht van de sociale media. Want waren professor Elias en Steve Stevaert immers niet allebei logelid? En socialist? Dat eerste klopte alvast, dat tweede zeker niet. Stevaert was trouwens lid van de Hasseltse GLB-werkplaats La Tolérance, gevestigd in een flatgebouw in het centrum van de stad. Lid werd hij trouwens pas begin jaren 2000, zeg maar op het hoogtepunt van zijn politieke macht. Joël De Ceulaer schreef eerder al over de Hasseltse vrijmetselarij in de artikelenreeks in De Standaard van januari 2012.
Haal daar de factor-VUB nog eens bij en je krijgt een zeer stevig fundament voor een antimaçonniek verhaal waarbij begrippen zoals 'ons-kent-ons', 'de hand boven het hoofd houden' en het 'vrijmetselaarsnest' van de Vrije Universiteit Brussel elkaar versterken. Bijkomend: het is een publiek geheim dat rector De Knop ook vrijmetselaar is. Dit biedt een stevige basis voor een verhaal waarbij uitdrukkingen zoals 'ons-kent-ons', 'maçonnieke bescherming' en het 'vrijmetselaarsnest' van de Vrije Universiteit Brussel elkaar vinden en versterken. 
Het hek is dan helemaal van de dam wanneer econoom Geert Noels, op dinsdag 7 april op zijn facebookpagina schrijft dat de Loge bewust de uitspraken van Willem Elias met de mantel der liefde bedekt. De Morgen van 8 april citeert Noels verder: 'Zou het geen goed idee zijn dat de loge, waarvan de leden allerlei sleutelposities bekleden, duidelijkheid geeft over wie haar leden zijn? (...) De loge is een organisatie geworden die de democratie omzeilt en haar invloed gebruikt om haar elite naar de macht te sturen. Die macht corrumpeert. En degenen die te dicht staan bij deze vorm van macht worden blind. Zoals Willem Elias.' 
Geert Noels gaf verdere verduidelijking de volgende dag in De Wereld Vandaag op Radio 1, hier te beluisteren.
In de uren daaraan voorafgaand was ondergetekende aan de lijn met journalisten van (eveneens) Radio 1, Het Laatste Nieuws en De Morgen, met telkens dezelfde vragen: hoe zit het met de macht van de loge? Houden vrijmetselaars de touwtjes in handen op de VUB? Waarom neemt Elias geen ontslag? 

Laten we alvast een conclusie uit dit hele verhaal trekken: de uitspraken van Willem Elias hebben het imago van de Vrije Universiteit Brussel onvoorstelbaar veel schade berokkend. Over anderhalve week is het daar infodag. Daarstraks hoorde ik al van de dienst marketing dat ze zich zo goed als mogelijk trachten voor te bereiden om allerhande vragen en veronderstellingen, voortvloeiend uit de hele zaak. Om enigszins tegen de stroom in te gaan, en anticiperend op het uitvoerig artikel dat op zaterdag 11 april in De Morgen zou verschijnen, werd er een tweet gelanceerd, richting Geert Noels. De tweet werd vrijdagochtend 10 april geplaatst en vrij snel geretweet door de officiële twitter-account van de VUB. Er kwam (nog) geen reactie. Maar: het aanbod blijft gelden. Beste heer Noels, ik ken een paar uitstekende restaurants in de buurt van de universiteit ;-)
En inderdaad, de weekendbijlage van De Morgen ging uitvoerig op de affaire in en haalde tegelijk een aantal oude koeien uit de gracht. De veronderstelling als zou 80% van het leidend VUB-kader tot de vrijmetselarij behoren is een kwakkel. Maar, zoals rector De Knop in dezelfde krant onderstreepte, als dit idee de ronde doet, is er een ernstig imagoprobleem. En in feite gebeurt nu exact hetzelfde als in 2008, bij het ontslag van een welbepaalde professor in de Communicatiewetenschappen. Bij die gelegenheid schreef het studentenblad De Moeial: 'Door de consternatie van de afgelopen maand is het imago van de VUB als loge-hol weer eens bevestigd. Studenten van andere universiteiten vragen me zelfs af of ik - als student van de VUB - ze niet in contact kan brengen met de mannen met winkelhaken en passers. De aantrekkingskracht strekt zelfs tot de Leuvense braverikken'. 


Alle copyright van de overgenomen media ligt bij de respectievelijke uitgeverijen.