Alles over vrijmetselarij en genootschappen: geschiedenis, reviews, weblinks.

woensdag 14 november 2012

Flashmob

In Belgische contreien is het eerder uitzonderlijk dat loges open deur houden. Meestal gebeurt dit enkel om de binnenzijde van het gebouw aan een geïnteresseerd publiek te tonen. Zelden vormt een informatieavond met het oog op ledenwerving het voorwerp van zo een publieksmoment. Er zijn wel altijd uitzonderingen; onlangs stelden werkplaatsen in Mechelen en Leuven hun poorten open voor belangstellenden. Maar in het geval van irreguliere werkplaatsen is het al helemaal ondenkbaar dat zo opvallende 'recruteringsmomenten' worden ingelast. In Nederland is het anders. Uiteraard is de reguliere vrijmetselarij daar dominant aanwezig; de irregulieren stellen daar niet zo veel voor - in België liggen de kaarten helemaal anders. Nederlandse werkplaatsen houden met grote regelmaat open deur, en ook andere PR-methoden dan de klassieke aankondigingen op websites worden daarbij gehanteerd. Hiervan getuige is onderstaand filmpje. Deze geënsceneerde flashmob in een station vestigt de aandacht op de open dag van afgelopen 2 september. Ik heb zo mijn bedenkingen bij dit soort campagnes. Zo een flashmob op zich vestigt enkel kortstondig de aandacht, maar haalt het de fundamentele gegeven van vrijmetselarij als methode en ontmoetingsruimte uit de context. Het mysterie wordt misschien wel geprikkeld, maar de hoofdvraag waarom iemand überhaupt lid zou willen of kunnen worden, en wat nu het verschil is met andere verenigingen, wordt niet gegeven. In haar meest extreme vorm komen we met dit soort campagnes in het vaarwaarter van de Amerikaanse commercials waarin vrijmetselarij wordt gelijkgesteld aan de holle frasering van 'greatness'.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten