Alles over vrijmetselarij en genootschappen: geschiedenis, reviews, weblinks.

vrijdag 16 november 2012

Emanuel Hiel

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging, afdeling Dendermonde, organiseert op vrijdagavond 30 november een gesprekavond over Emanuel Hiel. Spreker is Alistair Dempsig, auteur van een essay over Hiel dat op de avond zelf ook te koop wordt aangeboden. Hiel, geboren in 1834 in Dendermonde, was net tijdgenoten zoals Emmanuel Van Driessche en Julius Hoste een inwijkeling, die in zijn jeugd naar Brussel trok en zo in de hoofdstad de liberale en Vlaamse Beweging vorm gaf. Tot op zekere hoogte is dat vandaag nog steeds het geval. Hedendaagse Nederlandstalige politici in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die automatisch als spreekbuis van de Vlaamse Brusselaars worden aangehaald, zijn Vlaamse inwijkelingen - gaande van Ann Brusseel, Els Ampe tot Pascal Smet. In zijn tijd kwam de vrijzinnige Hiel in Brussel aan de bak als ambtenaar en leraar, maakte een bescheiden politieke carrière als liberaal gemeenteraadslid van Schaarbeek, maar werd vooral herinnerd als literator, dichter, journalist en algemeen voorvechter van het Nederlands in de verfranste Belgische hoofdstad. Hiel was in zowat alle Vlaamse verenigingen betrokken partij, gaande van het Willemsfonds, De Distel, Geen Taal Geen Vrijheid maar ook Les Amis Philanthropes, waar hij in 1868 werd ingewijd. Van Hiel werd verteld dat hij beweerde dat hij geen Frans begreep. Althans, als je hem in het Frans aansprak hield hij zich van den domme. Hiel overleed in Schaarbeek in 1899. Zijn achterkleindochter is socialistische eresenator en VUB-hoogleraar emirita kunstgeschiedenis Lydia Deveen (°1929), weduwe van jurist Frans De Pauw, medestichter van de Vrije Universiteit Brussel.
 
Alistair Dempsig. Emanuel Hiel. Essay over de emancipatie van de Vlamingen te Brussel. Gent, Willemsfonds/Liberaal Archief, 2011, € 5.
 
Voordracht: Vrijdag 30 november 2012, 20u00.
CC Belgica, Kerkstraat 24, 9200 Dendermonde.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten