Alles over vrijmetselarij en genootschappen: geschiedenis, reviews, weblinks.

donderdag 25 april 2013

Monde maçonnique des Lumières

Het langverwachte encyclopedisch woordenboek van de 18e-eeuwse vrijmetselarij, onder redactie van wijlen Charles Porset en Cécile Révauger, wordt begin juli gepubliceerd. Er zijn bijdragen van zowat alle grote internationale namen uit het vakgebied, gaande van José Ferrer-Benimeli, Pierre-Yves Beaurepaire, Diane Clements, Hendrik Bogdan, Roger Dachez, Bob Cooper, Margaret Jacob, Andrew Prescott, Pierre Mollier, Jacques Lemaire, Jan Snoek en David Stevenson. De lange voorbereidingstijd van dit naslagwerk wordt duidelijk na een verdere blik op de auteurslijst. Sommige namen staan er aangekondigd als doctorandi, terwijl zij intussen al een professoraat bekleden (zoals Nathalie Bayer), en anderen zijn intussen al spijtig genoeg overleden (zoals Malcolm Davies). 
Het is een bijzonder omvangrijk (bijna 2800 pagina's verspreid over drie volumes) werk geworden en is mede daarom ook zeer prijzig. Bij voorintekening kan het woordenboek worden besteld aan 400 Zwitserse frank: ongeveer 330 euro. Na 15 juni bedraagt de prijs 500 frank. 


Charles Porset & Cécile Révauger (eds.). Le Monde maçonnique des Lumières (Europe-Amérique et Colonies). Dictionnaire proposographique. Parijs, Editions Honoré Champion / Genève, Editions Slatkin, 2013. 
Geen opmerkingen:

Een reactie posten