Alles over vrijmetselarij en genootschappen: geschiedenis, reviews, weblinks.

dinsdag 9 april 2013

Erfgoeddag 21 april

Op zondag 21 april wordt in heel Vlaanderen en Brussel Erfgoeddag gehouden, waarbij tal van musea, cultuurhuizen en erfgoedinstellingen opendeur hebben of gelegenheidsevenementen organiseren. Het thema van dit jaar is Stop de Tijd.
Het Vrijzinnig Studie-, Archief- en Documentatiecentrum 'Karel Cuypers' - werkgever van ondergetekende - neemt deel aan twee activiteiten. In de voormiddag vertrekt er om 10u een geleide wandeling doorheen Brussel centrum op zoek naar sporen van vrijzinnigheid en vrijmetselarij. Daarbij vormt de Verhaegenstoet - de gekende/beruchte/geliefde 'St-Vé'-optocht langs de Zavel van 20 november - de leidraad en inspiratiebron. In tegenstelling tot wat in de brochure staat aangekondigd gaat de wandeling niet beëindigd worden aan het AMVB op de Arduinkaai, maar aan het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij aan de Lakensestraat. Belangstellenden kunnen dan aansluitend een bezoek brengen aan het museum en/of Jiri Pragmans maçonnieke boekenbeurs bezoeken, waarover ik al eerder poste. Deelname is gratis, en u krijgt er ondergetekende als gids helemaal bij. Inschrijving verplicht via info@vsad.be of op 02 629 11 48.

Intussen opent in het Karel Cuypershuis in Antwerpen (in de Lange Leemstraat 57) de gelegenheidstentoonstelling De Roeping van de Mens is Mens te zijn, waarin de grote momenten in de geschiedenis van het vrije denken en het georganiseerd vrijzinnig-humanisme in Vlaanderen worden overlopen. De tentoonstelling is een organisatie van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV), met inhoudelijke samenwerking van VSAD.
Later die namiddag zal ik er het project Een vrijzinnig-humanistisch cultureel erfgoedforum voor Vlaanderen, dat VSAD met steun van de Vlaamse Gemeenschap zal uitvoeren, aan het publiek voorstellen. Voor wie zo lang niet kan wachten kan er om 11u gaan luisteren naar Jef Asselbergh, zittend Grootmeester van het Grootoosten van België, die een uiteenzetting zal geven over de maçonnieke wortels van HVV, toen dat nog gewoon het Humanistisch Verbond heette. Jaren geleden heeft Jan Fransen, met wie ik nog lang hetzelfde bureau op de VUB heb gedeeld, daar zijn eindverhandeling over gemaakt. De gereduceerde versie verscheen in 1998 in het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis (hier te downloaden). Volgens mij zal de uiteenzetting van Asselbergh, die ik enige tijd geleden een zeer erudiet en zeer uitgebalanceerd exposé hoorde geven in de RGLB-onderzoeksloge van Ars Macionica, bijzonder interessant zijn.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten