Alles over vrijmetselarij en genootschappen: geschiedenis, reviews, weblinks.

donderdag 13 januari 2011

nieuwe Belgische Obediëntie

Officieel telt het maçonniek landschap in België zes Obediënties, Grootmachten of koepels waaronder loges van dezelfde opvatting zich groeperen. De oudste en grootste is het Grootoosten van België, ontstaan in 1833, exclusief mannelijk en vrijzinnig en vertegenwoordigd zowat de helft van de Belgische vrijmetselaars. Uit een scheuring ontstaat in 1959 de Grootloge van België, ook uitsluitend voor mannenvrijmetselaars maar met verwijzing naar de Opperbouwmeester van het Heelal. Die verwijzing is eerder symbolisch, integenstelling tot de invulling die de in 1979 opgerichte Reguliere Grootloge van België erop nahoudt. Mannen en vrouwen zijn samen welkom in de gemengde loges van de Belgische Federatie van Le Droit Humain, die eveneens een eerder vrijzinnige en humanistische invulling aan de maçonnieke arbeid geeft. Dezelfde gemengdheid is ook in de confederatie van Lithos terug te vinden. De Vrouwengrootloge ten slotte is enkel - nogal logisch - toegankelijk voor vrijmetselaars van het vrouwelijk kunnen. Enige tijd geleden werden vanuit de mannelijke GLB en de vrouwelijke VGLB stappen ondernomen tot de oprichting van een nieuwe Obediëntie die zich als gemengd zou profileren maar, in tegenstelling tot DH, een meer spiritueel gewicht zou dragen. Bovendien is DH nog altijd een internationaal gegeven, wat niet altijd garant staat voor een vlotte communicatie tussen hoofdzetel in Parijs en loges hier te lande - niet zelden tot frustratie van betrokkenen. De 'Gemengde Grootloge van België' of 'Grande Loge mixte de Belgique' zou onder het peter- en meterschap van de genoemde initiatiefnemers komen te staan, hoewel volledige autonomie wordt gegarandeerd. Het voorstel hiertoe werd officieel gelanceerd op de algemene vergadering van de GLB op 27 februari 2010. In de zomer werd een mogelijke constitutie al besproken, gevolgd door de voorstelling van de suggesties van de speciale werkgroep aan het Grootcollege van de GLB en debatten met de Achtbare Meesters in september.
De vergelijkbare Grande Loge mixte de France heeft trouwens al sinds 2009 een werkplaats in Waterloo, wat ongetwijfeld het idee voor een Belgische evenknie deed opborrelen. Om helemaal correct te zijn: desbetreffende werkplaats 'Lumière et Vérité' is in feite een autonome loge die als dusdanig door de Grande Loge mixte de France is erkend. Zo wordt op haar eigen website voorgesteld.
In elk geval is de website www.glmb.be al gereserveerd onder copyright 2011 Grande Loge mixte de Belgique. Je kan je echter de enigzins logische vraag stellen waarom de Belgische (irreguliere) vrijmetselarij nood heeft aan nog maar eens een Obediëntie, die ietsiepietsie verschillend is van de anderen. Misschien is het mijn naïviteit om eerder de werkplaatsen onder de GLB de individuele vrijheid te laten zelf te beslissen om gemengd te worden of niet, maar nog steeds onder dezelfde koepel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten