Alles over vrijmetselarij en genootschappen: geschiedenis, reviews, weblinks.

dinsdag 25 september 2012

Nieuwe publicatie: The Economics of Providence

Binnenkort is het verzamelwerk The Economics of Providence. Management, finances and patrimony of religious orders and congregations in Europe, 1773 - ca.1930 / L'économie de la Providence. Gestion, finances et patrimoine des ordres et congrégations en Europe, 1773 - ca.1930 verkrijgbaar, onder redactie van Maarten Van Dijck, Jan De Maeyer, Jeffrey Tyssens en mijzelf. Het boek is de uitloper van de workshop die Maarten Van Dijck vier jaar geleden aan de KULeuven organiseerde, waar internationale specialisten debatteerden over het vermogen en patrimoniumbeheer van kloosterorden. De workshop was op haar beurt voortgekomen uit het interuniversitair onderzoeksproject tussen KULeuven en de Vrije Universiteit Brussel rond de rol van katholieke congregaties en monastieke orden in de (lange) 19e eeuw. De voordrachten van de workshop werden door de sprekers in artikels gegoten en passeerden peer reviewed via de stuurgroep van het onderzoeksproject. Hieronder volgt een korte beschrijving:
 
During the French Revolution almost all monasteries and abbeys were suppressed and their possessions seized. Yet after the French Revolution many religious institutes were very successful in re-establishing themselves, sometimes accumulating large patrimonies, against the background of often hostile political forces.
This book deals with the question of how the religious orders and congregations rebuilt their patrimony, a necessary prerequisite for the growth of the number of religious, educational and charitable services.
The authors discuss the (real or supposed) wealth, the financial structures, and the management and juridical foundations of the orders and congregations in Italy, Spain, Portugal, France, Luxembourg, Belgium, Ireland, and the United Kingdom from the late eighteenth century to the 1930s.
 
Contributors
B. Bodinier (Université de Rouen), M. de Fátima Brandão (Universidade do Porto), M. Casta (Université de Picardie Jules Verne), J. De Maeyer (kadoc - University of Leuven), X. Dusausoit (Centre Scolaire du Sacré-Coeur de Jette), J. Frith (capa International Education, London), G. Gregorini (Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia), M. Luddy (University of Warwick), C. Mangion (Birkbeck, University of London), J. Oliveira (Universidade do Porto), P.M. Perluss (Université Pierre Mendes France Grenoble), R. L. Philippart (ucl et Directeur de l'Office National du Tourisme du Grand-Duché de Luxembourg), G. Rocca (Dizionario Degli Istituti di Perfezione), B. Truchet (Professeur retraitée), M. Van Dijck (Flanders Heritage and UHasselt) and Fco. J. Fernández Roca (Pablo de Olavide University de Sevilla).


Van Dijck (M.), De Maeyer (J.), Tyssens (J.), Koppen (J.) (eds.). The Economics of Providence. Management, finances and patrimony of religious orders and congregations in Europe, 1773 - ca.1930 / L'économie de la Providence. Gestion, finances et patrimoine des ordres et congrégations en Europe, 1773 - ca.1930. Leuven, University Press (KADOC Studies on Religion, Culture and Society, 11), 2012, 384 p., € 45.   

Geen opmerkingen:

Een reactie posten