Alles over vrijmetselarij en genootschappen: geschiedenis, reviews, weblinks.

donderdag 7 juli 2011

Canonbury 2011

Het wetenschappelijk onderzoek naar vrijmetselarij heeft al betere tijden gekend. Het Center for Research into Freemasonry and Fraternalism van de Universiteit van Sheffield werd vorig jaar gesloten, na het overlijden van Malcolm Davies werd de Leerstoel Vrijmetselarij aan de Rijksuniversiteit Leiden niet meer ingevuld en niemand lijkt te weten wat de toekomst daarvan zal brengen, de jaarlijkse studiedag aan de Sorbonne van Cécile Révauger gaat ook niet meer door en de tweejaarlijkse ICHF, einde mei in Alexandria, had meer weg van een gezellig maçonniek samenzijn dan van een echte academische conferentie. 
In deze tijden van onzekerheid blijft het Canonbury Masonic Research Center in Londen overeind staan. Maar ook daar zijn, zoals elders, financiële kwesties die achter de schermen meespelen. Hoe je het ook draait of keert: wetenschapsbeoefening op het vlak van humane wetenschappen, en zeker in zo een specifiek domein als het onze, is per definitie altijd verlieslatend. Vaak moet je hopen op de goodwill van de overheid of van mecenassen om zulke evenementen te kunnen laten doorgaan 
De jaarlijkse Canonbury Conference belooft in ieder geval weer veelbelovend te worden (en ik zeg dit niet alleen omdat ik er zelf aan zal deelnemen). Algemeen thema is dit jaar Freemasonry and Empire. Meer informatie is te vinden op de website, en het voorlopig programma ziet er als volgt uit:CMRC conference 2011
Freemasonry and Empire

Friday 21 October
Evening film screening (for conference goers) at University College London. Dr Annamaria Motrescu of the Centre of South Asian Studies, University of Cambridge, will introduce a series of recently digitised amateur films depicting freemasons in an Imperial setting titled: Imperial masonic relations: freemasonry in amateur films. The evening will finish with a discussion and wine reception.

Saturday 22 October

Keynote: Freemasonry across Empires
Dr. Jessica Harland-Jacobs, Associate Professor, University of Florida

Empire, the craft, culture and the Anglophone Caribbean
Dr. Allison Ramsay, University of the West IndiesBarbados

Western ideology meets Eastern promise: an archival view of the masonic relationship between Umdat ul Umrah (future Nawab of the Carnatic) and the Prince of Wales (future King George IV), Grand Master
Susan Snell, Archivist, Library and Museum of FreemasonryLondon

Freemasonry and the Indian Parsi Community: a late meeting on the level
Simon Deschamps, University of Bordeaux III

Uncharted masonic identities in British colonial amateur films, 1920 - 1940
Dr. Annamaria Motrescu, Centre of South Asian Studies, University of Cambridge

Keynote: Freemasonry and slavery in the British Empire
Professor Cécile Revauger, University of Bordeaux III

Russian freemasonry, imperial reform and utopianism in eighteenth and early nineteenth-century imperial Russia
Dr. Yuri Stoyanov, SOAS

Freemasonry in Egypt in the nineteenth and twentieth centuries
Karim Wissa, Diplomat

Muslim reformers and the British Empire: the masonic affiliations of Jamal ad-din al-afghani and Mohammed Abduh
Said Chaaya, L’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EHPE), Paris

Freemasonry in the Congo, 1908-1914. Anti-masonic discourse of the Catholic missionaries
Jimmy Koppen, Free University of BrusselsSunday 23 October

Keynote: Anglo-American masonic relations, 1840 - 1890
Dr. Jim Daniel, University of Sheffield

Iconography of the Imperial lodges
Mark Dennis, Curator, Library and Museum of FreemasonryLondon

Setting the Empire in Stone: Richard, Earl Temple and the building of Stowe
Dr. Joan Coatu, Associate Professor, University of Waterloo

Eighteenth-century masonic halls and the British Empire
Harriet Sandvall, Library and Museum of FreemasonryLondon

'An Emblem of the Unity of the Empire': freemasonry and the Imperial
Institute, 
South Kensington
Frank Albo, Peterhouse, University of Cambridge

Keynote: Curling with cannonballs: fratriotism and negotiation of identity in Europe
Professor Andrew Prescott, King’s College London

The ‘great masonic Empire’ of Napoleon Bonaparte and the construction of masonic identities in Europe (1800-1815)
Eric Saunier, University of Le Havre

Freemasonry and the central powersDr. Reinhard MarknerBerlin

Regimes of territoriality: overseas conflicts and inner-European relations, c.1870-1930
Dr. Joachim Berger, Institute of European History (IEG), Mainz

Geen opmerkingen:

Een reactie posten