Alles over vrijmetselarij en genootschappen: geschiedenis, reviews, weblinks.

zondag 24 juli 2011

Aanslag Noorwegen

Nieuws over de vreselijke aanslagen in Noorwegen, twee dagen geleden, sijpelen nog maar mondjesmaat binnen, en voorlopig is er een verdachte die op het moment van dit schrijven gedeeltelijke bekentenissen heeft afgelegd. Enige omzichtigheid met deze blogpost is daarom geboden. Over de verdachte zelf komen verschillende omschrijvingen aan de oppervlakte: fundamenteel christen, nazi, hoogopgeleid en welstellend, moslimhater, extreem-rechts, nationalist en conservatief, wapenfanaat en vrijmetselaar. De Daily Mail publiceerde gisteren een artikel met (bijgewerkte) foto's van de verdachte, waaronder deze in maçonnieke regalia. Op de website van de Noorse Orde van Vrijmetselaren kondigt de Grootmeester aan eveneens deze geruchten te hebben opgevangen en, indien correct, volgt hieruit met onmiddellijke ingang de uitsluiting van de verdachte van de Orde. De Grootmeester drukt ook in shock te zijn over   afschuwelijke misdaad en distantieert zich, namens de Noorse vrijmetselarij, volledig van de verdachte en stelt zich met alle relevante informatie ter beschikking van de politie. Zoals al aangekondigd op de blog van Jiri Pragman bevordert de bewuste foto nu al volop het antimaçonniek complotdenken. Het gaat niet gemakkelijk zijn om hiertegen weerwerk te bieden, zeker niet omdat de publieke beeldvorming wat vrijmetselarij betreft hierdoor bepaald zal worden, net zoals het P2-schandaal  dat deed in de jaren '70.


Update 23u00: 
- De foto's, inclusief deze in regalia, staan nu ook op de site van De Standaard, zonder verdere uitleg evenwel.
- De motivatie van Anders Breivik staat weergegeven in het 1500 pagina's tellend manifest 2083, a European declaration of Independence, geschreven onder het pseudoniem Andrew Berwick.
Sint-Joriskruis
Een van de kruisen geassocieerd
met de tempeliers


Hij heeft het daarin vooral de islamisering van Europa en het marxisme - alles wat een beetje links is lijkt wel onder die benaming te vallen - en verwijst naar de tempeliers als iconen van verzet. De vrijmetselarij wordt een aantal keer vermeld, onder meer als hoeder van een cultureel erfgoed zonder daar verder op in te gaan en wanneer hij het heeft over de nazi-complottheorieën van de vrijmetselarij als zijnde zionistisch vult hij aan dat "Being a Free Mason myself I know that this is not only a false claim but actually quite ridiculous. The Freemasons is not in any way political (I wish the organisation was,believe me) and it is true that they have a positive view on Jews. However, this is from a Christian religious context, where solidarity to Jews and Israel is important. The Freemasons is a Christian only organisation and no Muslim or Jew could become a member even if they wanted to. There are no political bodies within the organisation nationally or internationally." Het klopt niet dat alleen christenen vrijmetselaar kunnen worden - dat standpunt werd al een eeuw geleden uitgeklaard. Dat hij het niet heeft over vrijzinnigen is enigszins normaal: irreguliere vrijmetselaars, zoals zowat iedereen in België, worden niet als dusdanig erkend door een reguliere instelling als de Noorse Orde van Vrijmetselaren. Verder schrijft hij dat hij dat hij als vrijmetselaar toegelaten werd tot de 4e en 5e graad (door hem foutief "rang" ("rank" in plaats van "degree" genoemd) werd toegelaten maar dat hij deze weigerde omwille van reisplannen. De Zweedse Ritus wordt in Noorwegen gebruikt, waar  na de eerste 3 graden van leerling, gezel en meester de 4e en 5e graad samen wordt toegekend als leerling en gezel van Sint-Andries. Daarna volgen nog 5 andere graden en een 11e eregraad. Opmerkelijk is wel dat het rode Sint-Joriskruis, algemeen gebruikt als het logo van de Scandinavische vrijmetselarij - in tegenstelling tot de bekende passer en winkelhaak - lijkt op het tempelierskruis dat de cover van het manifest siert. 
Het manifest is, snel diagonaal doorgenomen, praktisch onleesbaar en de passages die je wel kan doorworstelen zijn vol pseudo-filosofisch geklets, willekeurige interpretaties van de geschiedenis en vol van extreem-rechtse en haatdragende waanzin. De tempeliers waar Breivik trouwens naar verwijst zijn de zelf verzonnen The European Military Order and Criminal Tribunal (The PCCTS - Knights Templar) die expliciet als moordenaars van alles wat marxistisch en multicultureel betreft dienden te worden beschouwd. 
- Andere posts over Breivik als vrijmetselaar - en alle commentaren die dit veroorzaakt - zijn hierhier en ook nog hier (alledrie geheel willekeurig samengebracht) te vinden. 

Update 25 juli, 17u30:
De Noorse Orde van Vrijmetselaren erkent dat Breivik lid was van de loge uit Oslo St. Olaus til de tre Söiler (sinds 2008), en dat deze gisteren officieel van lidmaatschap werd uitgesloten. Deze loge 'Sint Olav van de Drie Zuilen' is bijzonder groot (tot 1000 leden). Veel reactie van de Noorse loges valt er niet te verwachten omdat het nu zomerstop is en de zittingen pas over enkele weken opnieuw van start gaan. Wel wordt er benadrukt dat Breivik inderdaad enkel de 3e graad bezat, en dat zijn verwijzingen naar tempeliers en andere ridderorden niet maçonniek geïnspireerd zijn, want deze symboliek wordt pas vanaf de 8e graad  aangesneden. Onnodig te vermelden dat de Noorse vrijmetselarij meer dan geshockt is over deze vreselijke gebeurtenissen. 
Meer info over Breivik op deze link.


Update 26 juli, 14u00:
- Ondergetekende werd gisterenavond om half 7 geïnterviewd over dit thema door de Nederlandse Radio 1. Ook werd Max De Haan, een autoriteit op het vlak van de maçonnieke geschiedschrijving, uitvoerig geïnterviewd.
In een interview met een Zweedse krant wijst Andreas Önnerfors erop dat het manifest van Breivik meer linken legt naar de Klu Klux Klan dan naar de tempeliers of de vrijmetselaars. De organisatie van de 'neo-tempeliers', het zichzelf buiten wet en maatschappij plaatsen en de absolute rechtvaardiging van geweld en moord lijkt op meer dan een punt op de KKK. 


Update 26 juli, 21u30:
De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden heeft, bij monde van Grootmeester Wim Meijer, publiek afstand genomen van alle associaties die her en der gemaakt worden tussen vrijmetselarij en terrorisme. Misschien klinkt dit wat sterk, maar kennelijk heeft een niet bij naam genoemde wetenschapper van de Universiteit Leiden deze  link gemaakt tijdens het NOS-journaal in prime-time. De verklaring staat op de website van het Grootoosten der Nederlanden. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten