Alles over vrijmetselarij en genootschappen: geschiedenis, reviews, weblinks.

woensdag 25 juni 2014

Vrijmetselarij in Frankrijk: actuele cijfers.

De alwetende François Koch poste op 19 juni op zijn Lumière-blog een totaalbeeld van de Franse vrijmetselarij. Alle cijfers zijn afkomstig van de koepels zelf. In welke mate de cijfers waarachtig zijn is een andere zaak. Rekening houdend met dubbele lidmaatschappen en afrondingen zal het totaalcijfer waarschijnlijk lager zijn dan de voorgestelde 175.000. Op een termijn van 5 jaar is dit een opmerkelijke stijging van 9%. Maar opgepast: sommige koepels zijn nagenoeg stabiel gebleven, zoals de Loge nationale française en het Grootoosten van Frankrijk, deze laatste met een stijging van 1,6%, terwijl de Grande Loge Mixte de France spectaculair toegenomen is met maar liefst 49%. Daartegenover staat de virtuele ineenstorting van de (voormalig) reguliere Grande Loge nationale française met een terugval van 39%. Dit is te wijten aan de paleisintriges bij de GLNF, resulterend in het verlies van de internationale reguliere erkenning door de United Grand Lodge of England. De andere percentages zijn eveneens opmerkelijk: Grootloge van Frankrijk (regulier) + 11,3%; Droit Humain + 7,6%; Vrouwengrootloge + 9,4%; Grande Loge traditionelle et symbolique Opéra (regulier) + 17,5%; Grande Loge mixte universelle - 3,4% en Vrouwengrootloge van Memphis-Misraïm + 8,3%. 
Wat zegt dit? Dat enerzijds de ineenstorting van de GLNF geen terugval van de Franse reguliere vrijmetselarij betekende: de broeders hebben zich gewoon bij werkplaatsen van andere reguliere koepels aangesloten. Zowel de Franse Grootloge als de 'Opera'-Grootloge en de LNF zijn aangesloten bij de reguliere maar (nog) niet internationaal erkende Confédération Maçonnique de France. Anderzijds zijn het vooral de gemengde of feminiene vrijmetselaarskoepels die het sterkst groeien. Kleine, niet onbelangrijke kanttekening: met uitzondering van de reguliere koepels zijn alle adogmatische koepels gemengd, met uitzondering van de Vrouwengrootloges. Is dit een trend die ook naar België zal overwaaien?
Hier volgt de volledige lijst:
 1. Grootoosten van Frankrijk (GODF): 50.000 broeders, 1300 zusters.
 2. Grootloge van Frankrijk (GLDF) (regulier, lid van de Confédération Maçonnique de France): 33.000 broeders.
 3. Grande Loge nationale française (GLNF) (regulier, was tot 2013 als enige door de United Grand Logde of England erkend): 25.500 broeders.
 4. Franse Federatie van Le Droit Humain (DH): 11.390 zusters, 5610 broeders, totaal van 17.000 leden
 5. Grande Loge de l’Alliance maçonnique française (GLAMF) (regulier, ontstaan in 2012 uit een scheuring met de GLNF): 14.700 broeders
 6. Vrouwengrootloge van Frankrijk: 14.000 zusters
 7. Grande Loge mixte de France (GLMF): 2.200 zusters, 2.700 broeders.
 8. Grande Loge traditionnelle symbolique Opéra (GLTSO) (regulier, lid van de CMF): 4.700 broeders.
 9. Grande Loge européenne de la Fraternité universelle (GLEFU): 560 zusters, 1840 broeders, totaal 2.400 leden.
 10. Grande Loge mixte universelle (GLMU): 730 zusters, 670 broeders, totaal 1.400 leden. 
 11. Grande Loge féminine de Memphis-Misraïm (GLFMM): 1.300 zusters
 12. Ordre initiatique de l’Art royal (OITAR) : 600 zusters, 600 broeders.
 13. Grande Loge traditionnelle (et moderne) de France (GLTF) (regulier): 1.100 broeders.
 14. Grand Prieuré des Gaules (GPDG) (regulier, met nadruk op de riddergraden): 1.000 broeders.
 15. Grande Loge des cultures et des spiritualités (GLCS): 300 zusters, 600 broeders.
 16. Grande Loge symbolique de France (GLSF): 260 zusters, 290 broeders, totaal 550 leden.
 17. Grande Loge française de Memphis-Misraïm (GLFrMM): 125 zusters, 375 broeders.
 18. Loge nationale française (LNF) (regulier en lid van CMF): 350 broeders.
 19. Grande Loge indépendante de France (GLIF): 300 broeders.
 20. Grande Loge initiatique souveraine des rites unis (GLSRU): 125 zusters, 155 broeders, totaal 280 leden.
 21. Grand Orient traditionnel de Méditerranée (GOTM): 60 zusters, 130 broeders.
 22. Grande Loge nationale indépendante et régulière pour la France, les DOM et les TOM (GLNR) (regulier): 100 broeders.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten