Alles over vrijmetselarij en genootschappen: geschiedenis, reviews, weblinks.

zondag 29 mei 2011

Charles Porset (1944-2011)

Op 25 mei overleed Charles Porset, een van de grote namen uit het academisch onderzoek naar vrijmetselarij. Uit de uitvoerige in memoriam van Cécile Révauger, waarmee hij meermaals samenwerkte, heb ik een aantal punten voor deze blog overgenomen.
Charles Porset werd geboren in 1944 als zoon van Spaanse vluchtelingen en grootgebracht in Bordeaux. Zeer jong werd hij als agrégée de philosophie opgenomen in het Centre natrional de Recherche scientifique, de Franse tegenhanger van het FWO. Vanaf dan specialiseerde hij zich, verbonden aan de Sorbonne, in de geschiedenis en filosofie van de Verlichting en de 18e eeuwse vrijmetselarij. De grote verlichte wijsgeren zoals Voltaire, Diderot en Rousseau kenden geen   geheimen voor hem. Op het vlak van de geschiedenis van de vrijmetselarij bevond Porset zich in Frankrijk op gelijke hoogte als Daniel Ligou en Pierre Chevalier, die eigenlijk de aanzetten tot deze vorm van historisch onderzoek gaven. Het zou onbegonnen werk zijn een opsomming te geven van de artikels, conferentiebijdragen en boeken die Porset schreef of waaraan hij zijn bijdrage leverde. Maar wie toch meer wil weten kan hier klikken. Misschien toch een referentie: Le Monde maçonnique des Lumières, dictionnaire proposographique, dat hij samen met Cécile Révauger samenstelde, en ruim 150 auteurs over  2500 pagina’s zal bevatten. Het enorme werk is al jaren bezig en was in de laatste fase terecht gekomen.
Porset was lid van een loge onder het Grootoosten van Frankrijk en ook betrokken bij de hogere graden. Hij heeft zich daar altijd ingezet voor de toelating van vrouwen in deze exclusief mannelijke obediëntie en kon het nog meemaken dat de eerste vrouwen effectief werden ingewijd, inclusief zijn eigen dochter.
Enkele dagen na zijn overlijden werd de ICHF aan hem opgedragen. Ik heb Porset een aantal keren ontmoet; op een van de studiedagen aan de Sorbonne dacht hij om een of andere reden dat ik een Rus was. Een tijd geleden sprak hij op de VUB op de Verhaegenleerstoel; toen de spreker na hem een uiteenzetting in het Engels begon stapte Porset na een tiental minuten op om op het grasveld voor het Convivium een sigaar te gaan roken. Zijn kennis van het Engels was te beperkt om te blijven zitten. Ook dat illustreerde Porset ten volle. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten