Alles over vrijmetselarij en genootschappen: geschiedenis, reviews, weblinks.

maandag 6 oktober 2014

Symposium De Zwijger

De Gentse GLB-werkplaats De Zwijger organiseert op zondag 26 oktober 2014 het symposium De Verlichting vandaag. Het licht schijnt ook in de duisternis. Het is niet de eerste keer dat deze loge zo een initiatief neemt: in maart 2009 - toen nog in gedeelde organisatie met haar GOB-naamgenoot - was er al Samenleven in Europa. Eenheid in verscheidenheid, met medewerking van onder meer de Gentse bisschop Van Looy en toenmalig Antwerps OCMW-voorzitter Monica De Coninck. Ook dit keer neemt een select gezelschap het woord. Naast de gekende namen van Johan Braeckman, Etienne Vermeersch en Jean Paul Van Bendegem kon de organisatie de befaamde Britse historicus Jonathan Israel strikken. Israel is een van de grootste kenners van de Republiek (zijnde Nederland tussen Filips II en Louis Napoleon) en auteur van het standaardwerk Radical Enlightenment. In december 2010 werd Israel nog door de Interdisciplinaire Onderzoeksgroep Vrijmetselarij van de VUB in dialoog geplaatst met onder meer Margaret Jacob, die een heel andere invulling aan het begrip 'Verlichting' geeft - althans wat de rol van de vrijmetselarij, vanuit historisch perspectief ten minste, betreft. De laatste gast op 26 oktober is de Nederlander Jabik Veenbaas, die met zijn recent boek De Verlichting als kraamkamer op behoorlijk wat bijval mocht rekenen. 
Het symposium - dat uiteraard voor iedereen toegankelijk is - wordt vanuit De Zwijger zelf aangekondigd als een denkoefening. Aangezien de westerse democratie steunt op de verworvenheden van de Verlichting, wordt de vraag gesteld of deze nog bestand zijn tegen actuele uitdagingen en extremistische ideologieën. 
Meer info en inschrijvingen via de gelegenheidswebsite

Geen opmerkingen:

Een reactie posten