Alles over vrijmetselarij en genootschappen: geschiedenis, reviews, weblinks.

woensdag 5 maart 2014

Zaterdaglezingen - vrijmetselaarsperspectieven

Het Liberaal Archief treedt in de maanden mei en juni op als gastheer voor de cyclus van 'zaterdaglezingen'. Op vier zaterdagochtenden zijn er telkens vijf of zes verschillende voordrachten van telkens een kwartier. Iedere voordracht vertrekt vanuit de vraag welke mogelijke toekomstperspectieven de vrijmetselarij heeft, met linken naar het de afgelopen honderd jaar. Het vertrekpunt is de Eerste Wereldoorlog, en daarmee sluit ook deze cyclus aan bij het ondertussen indrukwekkend geheel van de aan 14-18-gelinkte evenementen. 
De toegang is enkel voorbehouden aan vrijmetselaars - alsof 'profanen' daarvoor geen interesse zouden hebben. Zaterdaglezingen 1914-2014-2114 Vrijmetselaarsperspectieven

1914-2014-2114
Vrijmetselaarsperspectieven

Zaterdaglezingen 2014  voor vrijmetselaars
 Blauwe Zaal Kramersplein 23
9000 Gent
(ondergrondse parkeerplaats:
Sint-Pietersplein)

Zaterdagen
3 en 17 mei
en 14 en 28 juni 2014

Tussen 10u en 12u zijn er 6 lezingen
van elk 15 minuten. Dan volgt er een
drink en een broodje ter afsluiting.

8€ per zaterdag
(25€ voor de cyclus)
ter plaatse te betalen

graag aanmelden


Zaterdaglezingen voor Vrijmetselaars (2014)

1914-2014-2114
Vrijmetselaarsperspectieven

De VM is een symbolische traditie uit de
vroege Europese Moderniteit. Het optimisme
dat we belijden getuigt hiervan: de eenheid
van de mensheid, de verbondenheid in
verschil, de perfectibiliteit van de mens, het
zinvol werken aan zichzelf.

De Eerste Wereldoorlog, nu een eeuw geleden
gestart, moet echter gezien worden als het
einde van dat Europees optimisme. De
vooruitgangsidee, het geloof in wetenschap
en rationaliteit, de vanzelfsprekende
verbeterbaarheid van mens hebben sinds die
eerste en de tweede wereldbrand flinke averij
opgelopen.

Zijn er lessen te trekken uit de gebeurtenissen
van de
laatste 100 jaar?

Hoe zullen wij de
VM in de volgende eeuw
invullen? Wat met vooruitgang? Wat met de
universaliteit van de maconnieke waarden?
Zijn rituaal en symboliek een garantie zijn voor
universaliteit?

Terugblikkend op de afgelopen eeuw willen
we vooruitkijken naar de
VM van de volgende
100 jaar en zien welke perspectieven ze
biedt.

Programma
3 mei 2014

Het vooruitgangsdenken in de VM is nauwelijks
aangetast door the”age of catastrophe”

Geschiedenis en toekomst: gezien vanuit de oude
tijden.

Toekomst van de VM:perspectief vanuit het GOB

Intermezzo

De geneeskunde van de toekomst

Toekomst van de VM: perspectief vanuit het GOL

Militaire loges – bestaan ze nog?

17 mei 2014


Het maconniek instituut 1914-2014

Van wargames naar human ways

Intermezzo

Ch. als broeder

VM en vrede

Ik erken U als zodanig:
oude barrières en nieuwe perspectieven

14 juni 2014


VM op de Britse begraafplaatsen en monumenten

Toekomst van de VM: perspectief van de VGLB

Het verdriet van de maçons

Intermezzo

L’avenir de la FM: perspectives selon le DH

Toekomst van de VM: perspectief vanuit de GLB

De wereld redden28 juni 2014


Oorlogsspoezie: ook een visie op de toekomst?

De mens wordt 130 jaar, de vrijmetselaar ook

Een Vrijmetselaarsvisie op wetenschap en
waardencreatie: het individu/maatschappij als
actief/lijdend voorwerp

Evolutie van de communicatievormen binnen de VM

Is Broederschap/Solidariteit nog actueel in 2014?

Afsluiter 2014


Elbow Grease

Geen opmerkingen:

Een reactie posten