Alles over vrijmetselarij en genootschappen: geschiedenis, reviews, weblinks.

dinsdag 5 november 2013

Nieuwe website DH

www.droit-humain.be > De Belgische Federatie > heel België
De Belgische Federatie van Le Droit Humain heeft een nieuwe website, nadat haar url enkele weken enkel maar een blank scherm weergaf. Het nieuwe informatieportaal is mooi en verzorgd, geeft interessante info (o.a. de grondwet van DH), maar licht toch niet teveel van de sluier op. Nu wil ik niet beweren dat de volledige collectie van haar ledenblad Diogenes digitaal te consulteren zou moeten zijn - dat gaat misschien een beetje te ver... Maar waarom zo krampachtig blijven wat betreft het geheim. Het kan eigenlijk niet meer op dat het argument van 'De geschiedenis die, helaas, heeft aangetoond dat mensen vervolgd werden (velen onder hen werden ter dood gebracht of in concentratiekampen opgesloten) met als enige reden dat ze Vrijmetselaar waren' in dit land anno 2013 nog zo prominent wordt aangewend. Het is ook jammer dat er maar een suggestief kaartje wordt meegegeven waarop gekleurde bolletjes aanduiden waar ergens een werkplaats is. Of beter gezegd: waar de werkplaatsen (meervoud) zijn. Het was beter geweest gewoon een opsomming te geven van de loges per stad of gemeente, zonder daarom nog het juiste adres te geven. Dat staat trouwens toch op Wikipedia. Wel kon op die manier verwezen worden naar de DH-loges die een eigen site hebben. En die zijn er, maar je kan ze niet via de DH-webpagina's zelf vinden. Maar waar ik mij als historicus mateloos aan stoor is de infobrochure die via de site te downloaden is. Wat lezen wij op pagina 2 en 3? 'Het staat wel vast dat alles begonnen is bij de Middeleeuwse metselaarsgilden, die op de werven van grote burgerlijke en kerkelijke gebouwen actief waren. (...) Dit is wat wij operatieve Vrijmetselarij noemen. Vanaf het einde van de 16e eeuw laten vooral Schotse en Engelse Loges leden toe (...) Zo ontstaat de speculatieve vrijmetselarij.' Deze stelling is totaal achterhaald en wordt op academisch vlak nauwelijks nog gevolgd. Het is tijd dat we eenvoudigweg erkennen dat de vrijmetselarij, in haar huidige vorm, een uitvinding is van de vroege 18e eeuw, met evenwel incorporatie van oudere ideeën en praktijken. Wat iets helemaal anders is dan de rechtstreekse lijn met de 'kathedraalbouwers' aan te halen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten