Alles over vrijmetselarij en genootschappen: geschiedenis, reviews, weblinks.

dinsdag 22 januari 2013

Martin Luther King

Typisch voor de Amerikaanse vrijmetselarij is de tweedeling in reguliere Grand Lodges en Prince Hall Grand Lodges. In iedere staat is er telkens een blanke Grand Lodge; daarnaast opereren parallel de zwarte Prince Hall Grand Lodges. In principe erkent de United Grand Lodge of England enkel maar één reguliere grootloge per (nationaal) territorium, maar voor Prince Hall wordt een uitzondering gemaakt. Er zijn er op dit ogenblik 21 erkend. Op 10 na hebben de 51 Amerikaanse Grootloges formele contacten met Prince Hall - wat echter automatisch als expliciete erkenning moet worden beschouwd. Het gegeven van de 'segregatie' tussen blanke en zwarte grootloges is een ingewikkeld fenomeen, waarover wel wat literatuur bestaat. Officieel was Martin Luther King nooit lid van een Prince Hall-loge. Over de 'vrijmetselaar' King bestaat er wel een opmerkelijk verhaal. Na Kings overlijden werd deze door de Grootmeester van de Prince Hall Grootloge van Georgia postuum vrijmetselaar 'verklaard'. Dit gegeven van 'Freemason on sight' is een uitermate zeldzame praktijk. Het bestaat eruit dat iemand, omwille van zijn daden tijdens zijn leven, als 'vrijmetselaar' kan worden beschouwd; in het Frans is er de uitdrukking 'Franc-maçon sans tablier'. 'Freemason on sight' gaat nog een stapje verder: omwille van gezondheidsredenen of omwille van professionele, sociale of militaire verplichtingen kan een kandidaat-vrijmetselaar als ingewijd worden verklaard zonder in persoon het initiatieritueel te hebben ondergaan. Dat gebeurde bijvoorbeeld met Leopold I, die op de dag van zijn officiële inwijding in Bern aan het vechten was tegen Napoleon in Leipzig. Per communicatie - lees: per post - werd aan hem later zijn inwijding meegedeeld. In het geval van Martin Luther King is het zeldzaamheid nog groter omdat de man al dood was. Eigenlijk is het 'bij verstek inwijden' enkel maar van toepassing wanneer een kandidaat al de hele voorafgaande procedure had doorlopen en vlak voor het feitelijke initiatie te overlijden kwam. Maar King zelf was helemaal niet in dat stadium. De verklaring door de Georgia Prince Hall Grand Lodge mag bijgevolg enkel maar als symbolisch worden beschouwd, en zegt veel over het aura dat rond Martin Luther King op het moment van zijn dood hing.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten