Alles over vrijmetselarij en genootschappen: geschiedenis, reviews, weblinks.

donderdag 25 augustus 2011

cursus Universiteit Leiden

Met het plotse overlijden van Malcolm Davies, intussen al twee jaar geleden, kwam de Leerstoel Vrijmetselarij vacant te staan aan de Universiteit van Leiden. De instelling is altijd wel vragende partij geweest om deze opnieuw in te richten, maar de centen moeten daarvoor vanuit het Grootoosten der Nederlanden komen. En daar blijft het schoentje kennelijk knellen. Houder van de Leerstoel is een prestigieuze functie, maar Anton van de Sande moest het doen voor de spreekwoordelijke fles wijn en Malcolm Davies zelf kreeg een minimale uitbetaling. Niet echt stimulerend dus. Of de Leerstoel ooit opnieuw ingevuld wordt is zoals de splitsing van BHV: iedereen is erover bezig en wil er werk van maken, maar concrete acties gebeuren niet. Intussen heeft de Universiteit dan maar zelf de cursus vrijmetselarij, verbonden aan de Leerstoel, nieuw leven ingeblazen. Een collegereeks gaat komend academiejaar van start onder de titulatuur van professor A.F. De Jong, gespecialiseerd in de godsdiensten van de oudheid en vergelijkende godsdienstgeschiedenis. Zijn naam doet niet meteen een belletje rinkelen in het academisch onderzoek naar vrijmetselarij. Wie dat wel doen zijn onder andere Floor Meijer - twee jaar geleden gedoctoreerd rond Amsterdamse vrijmetselarij - Max De Haan en Andréa Kroon van de welbekende Stichting OVN, die telkens een of meerdere colleges voor hun rekening zullen nemen. Het volledige programma staat hier beneden. Meer info op de website


15-09: Inleiding in de Westerse Esoterie I, (Oudheid - Middeleeuwen), A.F. de Jong


22-09: Inleiding Westerse Esoterie II, (Renaissance – Vroeg-moderne tijd), A.F. de Jong
29-09: De ontstaansgeschiedenis van de Vrijmetselarij, W. te Lindert
06-10: Vrijmetselarij tot en met de negentiende eeuw, A. van de Sande
13-10: Vrijmetselarij in de twintigste eeuw, M. de Haan
20-10: Het Godsbegrip in de Vrijmetselarij, F. Krap
03-11: De maçonnieke methode: symboliek en ritualistiek, J. Kerkkamp
10-11: De Drie Graden tot het meesterschap, F. Krap
17-11: Vrijmetselarij en samenleving, F. Meijer
24-11: Maçonnieke symboliek en kunst, A. Kroon
01-12: Controverses rond de Vrijmetselarij, F. Meijer
08-12: Vrijmetselarij in de niet-westerse wereld; Algemene afsluiting, A.F. de Jong

Geen opmerkingen:

Een reactie posten